Stormästare Sonny Nedelius hade kallat till ett spontanmöte kl 16.00 i Mar Menor för att lufta ett antal frågor. Ett tjugotal veteraner hade infunnit sig. Sonny hälsade alla välkomna och informerade kort om mötets avsikt: Dels informera om hans egna tankar vad gäller klubben samt ta upp spontan idéer från deltagarna. Sonny har för avsikt att skicka en motion till styrelsen angående fairway bunker på gul , hål 4 längst upp på fairway till vänster. Ta bort kostar bara onödiga pengar. Mötet instämnde. Samma gäller bunker gul hål 6 fairway bunker som "samlar upp " utslag från tee. Ta bort, klipp lagom högt samt gör fairway av högra delen mot vattnet och fram. Mötet instämnde. Marianne skriver en motion angående tee gul hål 7 Röd tee. Klipp upp så långt det går framåt ca 2meter. Plana ut. Mötet instämnde. Göran Hansson skriver en motion angående de 2 vänstra green bunkrarna på röd hål 1. Ta bort gör en fin avrinningsyta. Mötet instämnde. Sonny motionerar om orange tee för damer 75+. Mötet instämnde. Bengt Bolin tog upp frågan om klubbens drift av Haningehallen. Bengt har skickat mail till styrelsen. Sonny får kopia för att gå vidare med frågeställningen. Är det korrekt? Hur ser ett avtal ut? Sonny vill att veteranerna agerar när det gäller val av styrelsemedlemmar framöver. Sonny vill förnya styrelsen. Därefter blev det många och tidvis intensiva synpunkter på onsdagstävlingarna vad gäller anmälan som idag eller......och nuvarande åldersindelning . En indelning efter handicap i dam - resp herrklassen kan vara en lösning. Vi fortsätter spontanmötet nästa onsdag den 21oktober kl 16.00 vid poolen Mar Menor. Vid pennan Jan PS skicka ut till alla resedeltagare ? ds Skickat från min iPad